Bushou Hanzo: Dưa hấu Mâm xôi (30ml/30-50mg)

320.000 VNĐ 300.000 VNĐ

???? ???̂? ??̀?ℎ ???ℎ ℎ?? ℎ?̛?̛?? ??̣ đ?̂́? ??̛̀ đ?̂́? ??̛?̛́? ??̣̆? ???̛̀? ??̣? ?? ??̂?, ???ℎ?? ???ℎ ??̂́ ??̛̀ ?ℎ?̛̃?? ??̂́? ℎ?̛?̛?? đ?̂̀? ???̂? ?ℎ? đ?̂́? ℎ?̣̂? ??̣, ??̂̃? ??̣ ??̀ ??̣̂? ???̉? ??ℎ??̣̂? ??̂́? ???̛̀. Đ?̂? ?ℎ?̆́? ?ℎ?̆́? ??̀ ???̂? ?ℎ?̂̉? ??̀ ??̣? ?ℎ?̂?? ?ℎ?̂̉ ??̉ ??̛̃ ????? ??̀? ?ℎ? ??̀?

  • Mức độ Nicontine: 30mg, 50mg
0962.388.084
Liên hệ