Bushou Tadakatsu: dâu mâm xôi dứa (30ml/30-50mg)

320.000 VNĐ 300.000 VNĐ

𝑀𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̣𝑐 𝑥𝑎 𝑥𝑜̂𝑖, 𝐵𝑢𝑆ℎ𝑜𝑢 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̂́𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑖̣, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜̛̀. Đ𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑛𝑎̀𝑦

  • Mức độ Nicontine: 30mg, 50mg
0962.388.084
Liên hệ