Juice Head Extra Freeze Strawberry Kiwi: dâu kiwi lạnh (100ml/3-6mg)

380.000 VNĐ 350.000 VNĐ

  • Mức độ Nicontine: 3mg, 6mg
0962.388.084
Liên hệ