Romio Orange: Cam lạnh (30ml/30-50mg)

350.000 VNĐ 320.000 VNĐ

Anh em nào yêu thích 1 dòng juice:
– Lên ni êm nhưng rất đầm ( như steamwork)
– Độ lạnh nhẹ nhàng
– Độ ngọt vừa phải
Không thể bỏ qua line này, đặc biệt đây là Romio All New hoàn toàn mới.
  • Mức độ Nicontine: 30mg, 50mg
0962.388.084
Liên hệ