Tropical House Summer Trip – Dâu Kiwi vải (30ml/30-50mg)

320.000 VNĐ 300.000 VNĐ

  • Mức độ Nicontine: 30mg, 50mg
0962.388.084
Liên hệ